H├Žlercentral


Tilg├Žngelighed

Avisen The New York Times bringer hver m├ąned ca. fem l├Žngere artikler med fokus p├ą kunst og design ved en produktiv kunstanmelder (art critic), der hedder Michael Kimmelma. Emnerne er ofte "europ├Žisk" kunst - d├Žkkende hele kontinentet, inklusive europ├Žisk Rusland.

New York Times blev grundlagt i 1851 og har p´┐Ż hverdage et oplag p´┐Ż 1.124.700 ex., p´┐Ż s´┐Żndage 1.669.700 ex.

Tirsdag 11. marts 2008 trykte New York Times en artikel af Michael Kimmelman med overskriften The Spoils of War in Peaceable Sweden (Krigsbyttet i det fredfyldte Sverrig).

Her konkluderer Kimmelman bl.a., at kongressen i Wien i 1815, der satte sig som m´┐Żl at nyordne Europa efter napoleonskrigene, er en vigtig skillelinje, n´┐Żr talen er om "krigsbytte" (booty, spoils). Han skriver herom: "Not until the Congress of Vienna in 1815 (notice how that date falls after Sweden's empire collapsed, a happy coincidence, no doubt) did countries in Europe generally agree that taking booty was a war crime. So there's a cut-off date, a legal line in the sand.".

At tage (kulturelt) krigsbytte, skriver han her, blev efter 1815 generelt opfattet som en krigsforbrydelse i Europa - et held for Sverrig (!), der krigsr´┐Żvede f´┐Żr denne sk´┐Żringsdato, f´┐Żjer han s´┐Ż til i en parentes.

Ikke kun jura

Men "krigsbytte" h´┐Żnger sammen med "f´┐Żlelser" hos de ber´┐Żvede, s´┐Ż sagen kan ikke koges ned til et sp´┐Żrgsm´┐Żl om blot jura eller logik. Han n´┐Żvner i den forbindelse parthenonfriserne fra Athen: "No solution can rely just on laws and logic. The Congress of Vienna in 1815 as the moral dividing line won't satisfy the Greeks, who want Elgin's marbles back. Restitution and patrimony disputes ultimately come down to emotions and the vagaries of realpolitik.".

Anledningen til disse kimmelman'ske overvejelser er, at han har bes´┐Żgt det stokholmske Arm´┐Żmuseum, hvor han har beskuet "krigsbytte" fra den svenske "stormakttid".

Modvilje mod Stokholm

Han indleder sin artikel s´┐Żledes (overs´┐Żttelse): "Det er sv´┐Żrt at finde et eneste sted i nutidens Europa - og det g´┐Żlder ogs´┐Ż her i det fredfyldte Sverrig, hvor man ikke sk´┐Żndes om kulturarv og krigsbytte. I nogen tid har en h´┐Żndfuld danske nationalister h´┐Żjlydt r´┐Żbt op om det krigsbytte, som svenskerne huggede for 350 ´┐Żr siden i en krig mod Danmark. Byttet omfatter en pr´┐Żgtig bordhimmel (canopy) fra Kronborg (kendt fra Hamlet fort´┐Żllingen). For nylig har nogle i Sk´┐Żne - et omr´┐Żde i det sydlige Sverrig, som Danmark afstod i 1658 efter at have tabt krigen - udtalt, at de ´┐Żnsker bordhimlen tilbageleveret."

Kimmelman fra New York blev noget overrasket over, at nogen i "peaceable Sweden" overhovedet kunne finde p´┐Ż at kritisere den svenske nationalideologi, og han blev lettere chokeret, da han l´┐Żste om de svenske avisers internetafstemninger vedr´┐Żrende Sk´┐Żnelandenes tilh´┐Żrsforhold ved juletid 2007. Han skriver herom: "An Internet poll by a Swedish newspaper revealed that a majority of residents in the region apparently still harbor dreams of Danish citizenship and resent their calm, polite, democracy-loving Swedish masters.".

At nogen i Sk´┐Żne´┐Żefter 350 ´┐Żrs svensk lykketilstand stadig er modvilligt indstillet over for "deres rolige, venlige, demokratielskende svenske herrer og mestre", kom mildest talt bag p´┐Ż hr. Kimmelman, s´┐Ż han besluttede sig for at bes´┐Żge krigsmuseet i Stokholm (Arm´┐Żmuseum) for at l´┐Żre mere om den tidligere svenske "storhed" ved bl.a. at studere en udstilling kaldet "War Booty" - "to see if the Swedes had anything to say for themselves.".

H´┐Żleren beholder kosterne

Michael Kimmelman l´┐Żrte her lidt om det fredfyldte Sverrig, og han skriver: "But into the 18th century, as the show recounts, Sweden stocked its libraries and museums and churches with stolen arms, books, altarpieces, textiles and art by painters ...".

Stokholm dr´┐Żmmer imidlertid ikke om at tilbagelevere tyvekosterne, da det var "tidens stil" at stj´┐Żle fra andre folkeslag. Dette synspunkt refererer Kimmelman s´┐Żledes: "The show argues that this was the custom of the day and that the best thing now is simply to lay everything on the table for all the world to see. But the clock can't be turned back.".

Kimmelman n´┐Żvner svensk kulturelt "krigsbytte", taget i Polen og Tjekkiet, mens det langt mere omfattende, stj´┐Żlet i Danmark (vest og ´┐Żst for ´┐Żresund), ikke n´┐Żvnes -´┐Żbortset fra bordhimlen fra Kronborg -´┐Żnaturligvis krydret med en sidebem´┐Żrkning om´┐Żde "danske nationalisters" ´┐Żvl og k´┐Żvl.

Efter en p´┐Żpegning af, at opm´┐Żrksomheden i sig selv´┐Żholder de´┐Żhistoriske artefakter levende, og at "retf´┐Żrdig harme" hos de ber´┐Żvede tillige kan spille ind, ender´┐ŻM. Kimmelman´┐Żalligevel (som s´┐Żdvane er i s´┐Żdanne "reportager") med at give "svenskerne" syndsforladelse med ordene: "Objects of historic eloquence, away from their homeland, can be sources of national pride, but they can also be potent diplomats of cultural exchange, so long as they are accessible. Accessibility matters far more than ownership at the end of the day.".

Tilg´┐Żngelighed

Det magiske ord her er "tilg´┐Żngelighed" (accessibility).

Hermed menes, at blot et stokholmsk Arm´┐Żmuseum med ´┐Żrs mellemrum arrangerer en udstilling, hvor et minimum af de r´┐Żvede kulturobjekter g´┐Żres "tilg´┐Żngelige", skulle sagen v´┐Żre afgjort for h´┐Żlerens (stokholmregeringens)´┐Żvedkommende.

Herimod m´┐Ż det indvendes, at der - regnet fra dansk kulturomr´┐Żde (vest og ´┐Żst for ´┐Żresund) -´┐Żer 600-700 km i afstand til disse "tilg´┐Żngelige" og lejlighedsvise mini-udstillinger i h´┐Żlercentralen. Transport- og hoteludgifter taget i betragtning er det vanskeligt at kalde noget s´┐Żdant for "tilg´┐Żngelighed" - for almindelige l´┐Żnmodtagere og bevillingsudsultede forskere, der ´┐Żnsker at studere den danske/sk´┐Żnelandske kulturarv.

Ganske vist er internettet kommet til i det seneste decennium - og dette er i sig selv godt i denne sammenh´┐Żng.

Alligevel m´┐Ż det med styrke h´┐Żvdes, at "tilg´┐Żngeligheden" for dansk - og herunder sk´┐Żnelandsk -´┐Żkulturarv´┐Żville v´┐Żre mangefold st´┐Żrre, hvis de fysiske og originale genstande blev opbevaret, bevogtet og i perioder udstillet p´┐Ż et kombineret museum/bibliotek placeret t´┐Żt p´┐Ż ´┐Żresund, f.eks. i Lund-Malm´┐Ż omr´┐Żdet. Til en finansiering af en s´┐Żdan v´┐Żsentlig kulturinstitution burde s´┐Żvel den danske som svenske stat bidrage -´┐Żi det omfang, fondsmidler ikke sl´┐Żr til.

Og at placere kulturobjekterne i Sk´┐Żne ville samtidig indeb´┐Żre, at Sverrig ikke beh´┐Żvede at "udlevere" noget, idet genstandene jo derved´┐Żforblev inden for statens gr´┐Żnser - i hvert fald s´┐Ż l´┐Żnge Sk´┐Żnelandene ikke har genvundet deres selvst´┐Żndighed.

For vestensundske studerende ville en s´┐Żdan placering i det ´┐Żresundsn´┐Żre Sk´┐Żne´┐Żimidlertid´┐Żv´┐Żre en markant forbedring af "tilg´┐Żngeligheden".

Michael Kimmelmans artikel om det svenske kulturrov kan l´┐Żses i sin helhed her.

´┐Ż