Krigens forløb 1657


Efter at krigserklæringen var blevet deklareret mandag 1. juni 1657 (juliansk = 11. juni gregoriansk) og med en budbringer bragt til Halmstad fæstning i Halland, tog krigen sin begyndelse i det nordvestlige Tyskland omkring Bremen.

Fra Polen og Preussen hastede den "svenske" hær herefter mod Holsten og trængte hurtigt op i Jylland. Et søslag ved Falster hindrede samtidig den svenske flåde i at landsætte "svenske" tropper på de danske øer, og i Norge og Skåne måtte svenskerne vige.

Denne strategiske situation ændredes imidlertid dramatisk ved Jyllands og Fyns fald (Forliis), hvorefter isen bar den fjendtlige hær via de danske sydøer til Vordingborg, hvor de indledende "fredsforhandlinger" fandt sted i februar måned 1658. Siden fulgte aftalerne fra Taastrup og Roskilde.

Krigen starter, her.
Krigens førelse, her.
Søslag ved Falster, her.
Norge, Skaane 1657, her.
Jylland 1657, her.