SkanskDansk
Forord > Krigens forløb 1657 > Krigen starter


Krigen starter


Den "danske" krigserklæring af 1. juni 1657 blev overbragt den svenske repræsentant i Halmstad (Halland) og en kopi sendt til parlamentet i Holland.

Dette beretter Holberg om:

Dannemarks Riges Historie, 1856, bind 3, s. 154:

Saa snart Krigs=Erklæringen var giort, skikkede Kongen en Copie deraf til General Staterne med et Brev af saadan Indhold: At Hans Majestet haabede, at Republiqven contribuerede alt, hvad mueligt var, til at understøtte Dannemark udi denne Krig, som var begyndt for fælles Interesse, og blev derpaa slutted en Alliance med Holland, som findes undertegned af Joachim Gersdorff, Christen Thomesen Sehsted, Peder Retz, van Beuningen, Amerongen og Viersen, hvorudi Parterne lovede at undsætte hinanden med 6000 Mænd, og blev den Tractat kalden Ampliations- eller Elucidations-Tractat, efterdi den forbedrer og forklarer de forrige, skiønt adskillige Skribentere confundere den med den Tractat, som blev sluttet in Augusto 1656 kalden Ligue Guarantie. Da Carolus Gustavus Kongen af Sverrig fik Tidender derom, besluttede han at forlade Polen, og vende all sin Magt mod Dannemark, til hvilken Ende han begav sig strax til Preudsen, og derfra til Pomeren; Imidlertid gik de Danske over Elven, faldte med 9000 Mænd ind udi det Hertugdom Bremen, og beleirede det faste Slott og Residentz Bremer=Vehrde, hvilket de erobrede, og derudi bekomme 44 Metall=Stykker, derefter rykkede for Stade, holdte med de Svenske adskillige Skarmytzler, og erobrede nogle Fæstninger: de anholte ogsaa hos den Stad Bremen om at forlade det Svenske Partie, men forgiæves; thi det syntes endda noget for tiligt for samme Stad, at resolvere sig dertil.
Her vil endeel tage sig den Frihed at laste de Danskes Conduite ... [fortsættes]. 

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple