SkanskDansk
Forord > Sjælland/Skåne > Dansk vejr i Skåne


Dansk vejr i Skåne


At sp� om vejret

Gennem mange �r har det v�ret s�ledes, at de sk�nel�ndere, der �nskede sig en nogenlunde p�lidelig vejrudsigt, fandt frem til en af de danske tv-kanalers vejrudsigt, fordi vejret p� Sj�lland, Bornholm og i Nord- og �st-Jylland erfaringsm�ssigt�nogenlunde svarede til det�f�lgende d�gns vejrlig i Halland, Sk�ne og Bleking (Blekinge).

I de kommende �r vil det formodentlig blive vanskeligere for sk�nel�ndere at modtage signaler fra de danske tv-sendere. Derfor har de mere vakse i det gamle �st-Danmark, der ikke overraskende deler klima med de mere vestlige dele af landet, for l�ngst fundet ud af at udnytte det gr�nseoverskridende internets muligheder.

Her kan man s�ledes finde vejrmeldinger fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) med tilh�rende grafik og meget andet.


DMI p� internettet

TT (Tidningarnas Telegrambyr�) har skrevet en lille historie om dette emne, som blev offentliggjort i flere svenske aviser 23/2-07. Her udtaler en DMI-medarbejder sig om det sk�nelandske fokus p� de�danske vejrudsigter og siger bl.a.:

"Alla som bor i Sk�ne, Halland och Blekinge har stor gl�dje av danska prognoser, s�ger meteorolog Michael Christiansen till TT. Med sin placering mitt emellan den danska �n Bornholm och Sj�lland hamnar Sk�ne i str�lkastarskenet utan att det egentligen �r avsikten. V�dret i Malm� och i K�penhamn �r i stort sett detsamma.".


Hvem er bedst?

I Sverrig har man en institution, der kaldes Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut eller forkortet SMHI. N�r dette institut skal udstede vejrudsigter for "hela landet", hvilket sker dagligt via svensk tv, er der tale om et prognoseomr�de med afstande fra nord til syd p� omkring 2000 km.

Det siger sig selv, at man her�ikke i samme grad kan g� i detaljer som i en dansk vejrudsigt, der - selv hvis man indregner det gammeldanske land �st for Jyllandshavet (Kattegat), dvs. Halland, og dertil Bleking (Blekinge) og Sk�ne -, sj�ldent har brug for at operere med et perspektiv p� mere end ca. 400 km.

Dertil kommer, at man i den svensknationalistiske sprogbrug hos SMHI som f�lge af en indgroet uvane blot opererer med tre hovedinddelinger af "hela landet", nemlig Norrland, Svealand och G�taland.

Helt uhistorisk og i grunden temmelig uforskammet henregner de historiel�se svenske meteorologer Sk�nelandene til G�taland eller eventuelt S�dra G�taland.

Til sp�rgsm�let om, hvorvidt DMI eller SMHI er "bedst", svarer Michael Christiansen fra DMI bl.a.:

"Vi har aldrig m�tt det och vi g�r ju inte speciella prognoser f�r Sk�ne. Men jag tror helt best�mt att vi skulle kunna vinna en s�dan t�vling om vi f�rs�kte. Personal fr�n DMI har nyligen varit i Malm� f�r att f�rs�ka s�lja prognoser om v�glaget, som beh�vs vid halkbek�mpning. Det �r �n s� l�nge oklart om det kommer att ge n�gon utdelning.".

L�s hele TT-artiklen her og i en lettere bearbejdet udgave her.


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple