SkanskDansk
Forord > Sjælland/Skåne > Skånekoloni


Skånekoloni


Fra tid til anden offentliggøres der i de dansksprogede dagblade artikler om Skåne, uden at navnet Skåne figurerer i teksten.

I nogle sj�ldne tilf�lde n�vnes ordene Sk�ne eller sk�nsk�dog sporadisk i tekster, der ellers bugner med geografiske betegnelser som Sydsverige, Sverige, sydsvensk eller svensk,�hvor talen udelukkende�er om det gammeldanske Sk�ne (Bleking/Blekinge, Halland).

16. marts 2007 trykker Jyllands-Postens k�benhavnssektion en artikel, der i ekstrem grad anskueligg�r denne "danske" journalistiske sprogbrug.�Ulla Stilling Pedersen har forfattet artiklen, der handler om et r�dhusk�benhavnsk forslag om at k�be kolonihavegrunde �st for �resundsbroen til jordhungrende kolonihaves�gende "k�benhavnere".

Det lykkes n�vnte�journalist helt at undg� ordene Sk�ne eller sk�nsk i artiklen, mens hun er flittig bruger af�udtryk som�Sverige (6 gange), Sydsverige (2 gange), sydsvenskerne (1 gang) og svenskerne (1 gang), n�r hun refererer til Sydvest-Sk�ne og dets politikere.

S� kom ikke og sig, at det kun er svedicistiske redakt�rer p� malm�pamfletten Sydsvenska Dagbladet (Sydsvenskan), der excellerer i s�dan sproglig-etnisk udrensning af landskabsnavnet Sk�ne og indbyggernavnet sk�ninger!

Efter Statskuppet i K�benhavn 1660 oprettede de tyske kupmagere (med en adolfidisk f�rer i spidsen)�en stilling i byen, der med tiden kom til at hedde "overborgmester". Den nutidige indehaver af denne enevoldens embede udtaler til avisen 16/3-07 om de mulige jordk�b i Sk�ne:

"Vi skal dr�fte mulighederne med svenskerne. �resundsbroen betyder, at man p� kort tid kan komme rundt i Sydsverige med den offentlige transport, og jeg tror, at mange k�benhavnere vil nyde en kolonihave i Sverige ...".

De i artiklen interviewede "sydsvenske" politikere synes dog ikke overv�ldende begejstrede for et s�dant "dansk" koloniseringsforslag.

Jyllands-Posten f�lger op p� emnet i en kort notits 12/6-07 om "kolonihaver i Sydsverige". Her st�r der, at ideen om en�kolonihaveinvasion i Malm� nu m� anses for helt d�d: "Svenskerne vil nemlig ikke lege med. If�lge 24timer har otte ud af ni kolonihaveforeninger i Malm� allerede regler om, at man skal v�re fastboende i byen for at komme i betragtning som k�ber. F�rst og fremmest for at holde danskerne v�k.".

�


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple