SkanskDansk
Forord > Skåne


Skåne


Foreningen Skånsk Fremtid, stiftet 1992, har fokus på Skånelandene (Halland, Blegind/Blekinge, Skåne), disses gammeldanske rødder og fremtidige muligheder i kulturel, sproglig og politisk henseende.

Bornholm er historisk set�en del af Sk�ne, og det bornholmske sprog, som det taltes�o. �r 1600, var ikke meget forskelligt fra det m�l, man brugte i det syd�stlige Sk�ne �st for Ystad (Ydsted, Ysted) p� denne tid, dvs. p� syd�st-sk�ningen Tyge Brahes tid (Tycho Brahe). Afdanskningen af sk�nem�lene gennem de seneste godt 300 �r�har imidlertid gjort den sproglige afstand mellem nutidsbornholmsk og det forsvenskede syd�stsk�nske st�rre.

P� nedenst�ende kort er Bornholm ikke med, men�den gamle kultur-��ligger syd�st for Simreshavn (Simrishamn).Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple