Skåne


Foreningen Skånsk Fremtid, stiftet 1992, har fokus på Skånelandene (Halland, Blegind/Blekinge, Skåne), disses gammeldanske rødder og fremtidige muligheder i kulturel, sproglig og politisk henseende.

Bornholm er historisk set�en del af Sk�ne, og det bornholmske sprog, som det taltes�o. �r 1600, var ikke meget forskelligt fra det m�l, man brugte i det syd�stlige Sk�ne �st for Ystad (Ydsted, Ysted) p� denne tid, dvs. p� syd�st-sk�ningen Tyge Brahes tid (Tycho Brahe). Afdanskningen af sk�nem�lene gennem de seneste godt 300 �r�har imidlertid gjort den sproglige afstand mellem nutidsbornholmsk og det forsvenskede syd�stsk�nske st�rre.

P� nedenst�ende kort er Bornholm ikke med, men�den gamle kultur-��ligger syd�st for Simreshavn (Simrishamn).