SkanskDansk
Forord > Skåne > Årets Bornholmer


Ã…rets Bornholmer


Bornholmsf�rgen

Det danske statsmonopol "Danmarks Radio" (DR), som nogle betragter som en reinkarnation af DDR, har med kooperative�folketingspolitikeres hj�lp f�et "ret" til at afkr�ve computer-ejere tvangslicens.�Med disse og andre licensmidler drives bl.a. lokalstationer som f.eks. DR Bornholm, der nu alene st�r for udn�vnelsen af �rets�Bornholmer og nomineringen af kandidater til denne titel.

Et af de indkomne forslag til �rets Bornholmer 2006 var us�dvanligt. Kandidaten var den vind- og vejrstabile passager- og godsf�rge Povl Anker, der sejler, n�r andre s�g�ende fart�jer med destination Bornholm ligger i havnel�, p� v�rft eller inaktive af frygt for �sters�ens i sammenligning med de store verdenshave�trods alt beskedne b�lger. Den tid, hvor Povl Anker�anl�b K�benhavns Havn,�er h�rdt savnet af bornholmerne - og�ikke kun af nostalgiske grunde.

Den lokale DR-boss p� Bornholm besluttede imidlertid egenh�ndigt (han udg�r nemlig den samlede nomineringskomit� vedr�rende udn�vnelse af �rets Bornholmer 2006), at Bornholms Tr�st, den h�derkronede f�rge Povl Anker, ikke kunne indg� som kandidat til titlen �rets Bornholmer 2006, da den kun er af jern og ikke af "k�d og blod".

Denne udelukkelse fra kandidatlisten�bekendtgjorde han�med disse fyndige ord: "Men jeg har smidt Poul Anker ud af DR's konkurrence om at blive �rets Bornholmer. (... idet) Poul Anker ikke er en person. Det er et skib bygget af koldt jern.".

Det gode skib Povl Anker er dog ikke den eneste kandidat, der af den �n mand store hemmelige nomineringskomit� er blevet smidt i skraldespanden. Povl Anker - denne bornholmernes livline til det �vrige land i de undertiden barske vinterm�neder�- har m�ttet dele sk�bne med hele 46 andre kandidater (af "k�d og blod"), der ogs� er blevet vraget af�den ener�dige licens-afl�nnede DR-smagsdommer.

For dem, der ikke skulle kende til, hvem den historiske�Povl Ancher�var, har en vaks bornholmer ulejliget sig med p� en s�rlig DR-blog at orientere offentligheden - og vel is�r DR's godfather p� Bornholm -�herom. Han skriver bl.a.:

Hvem var han - Povl Anker?
Povl Hansen Anker (ca. 1630-97)� Stammede fra �stre Hoby i Sk�ne. Efter universitetsstudier i K�benhavn kom han 1654 som sognepr�st til Rutsker og Hasle, hvor han forblev til sin d�d. Efter at Bornholm var blevet afst�et til Sverige ved Roskildefreden i februar 1658 engagerede Anker sig i den bornholmske sammensv�rgelse mod det svenske styre, som dannedes senere p� �ret. I den f�rste opstandsnat den 8.-9. december 1658 samledes dele af det bornholmske opbud i hans pr�steg�rd, som ogs� efter Hammershus' kapitulation den f�lgende dag fungerede som varet�gtsarrest for fangne svenskere. For hans indsats under rejsningen, der sikrede Bornholm for Danmark, bel�nnede Frederik III Anker med jordegodsindt�gter fra Aaker. Senere valgte �ens pr�ster ham som deres talsmand overfor regeringen, der herefter udn�vnte ham som skattekommiss�r. 1675 fremf�rte han b�ndernes klager over guvern�ren, der dermed fjernedes. 1685 blev Anker valgt til landsprovst. Han d�de i Hasle og blev begravet her. Fra Anker nedstammer gennem hans to �gteskaber en rig eftersl�gt. Men hans betydning for Bornholm er dog is�r forbundet med den dramatiske revolte mod Sverige i 1658. I nyeste tid har man fra historisk hold tillagt ikke mindst ham hovedansvaret for dens heldige gennemf�relse

�


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple