SkanskDansk
Forord > Skåne 1658 > Taastrup-udstilling 2008


Taastrup-udstilling 2008


Udstillinger i Taastrup

I dagene 6.-29. februar 2008 viste to biblioteker i Høje-Taastrup Kommune en lille, beskeden udstilling om forhandlingerne i Taastrup Præstegaard i dagene 26.-28. februar 1658 (tirsdag-torsdag). Det var på Rådhusbiblioteket og Taastrup Bibliotek.

At kalde det en udstilling er nu så meget sagt, idet det blot drejede sig om tre stofgardiner, beskrevet på begge sider.

Indtil 1. marts år 1700 gjaldt den julianske kalender i Danmark vest for Øresund og Halland, hvorfor "forhandlingerne" i Taastrup Præstegaard efter denne for 308 år siden kasserede kalender fandt sted i dagene tirsdag-torsdag 16.-18. februar 1658.

På den præcise 350 års dag for indledningen af disse "forhandlinger" i Taastrup Præstegaard, der førte til taastrup/roskilde-forræderiet, lagde "Skånelandenes danske venner" en krans ved den mindesten af sort marmor, som er indsat i den nordlige kirkegårdsmur ved Taastrup Kirke i middelalderbyen Taastrup, hvis navn i nyeste tid er blevet forvansket til Høje Taastrup, mens taastrupnavnet er flyttet til bebyggelsen ved s-togsstationen Tåstrup tre kilometer længere mod øst.

Mindepladen, hvor kransen lagdes tirsdag 26/2-08, er placeret midt mellem kirke og præstegård og bærer følgende indskrift:

1658, D. 16 FEBRUAR PAABEGYNDTES FREDS
FORHANDLINGERNE MELLEM DANMARK OG
SVERIGE I HØJE THORSTRUP PRÆSTEGAARD
D. 18 FEBRUAR UNDERSKREVES DE HAARDE
FREDSBETINGELSER, HVOREFTER DANMARK
MAATTE AFSTAA SKAANE, HALLAND OG
BLEKINGE MED BORNHOLM SAMT BAHUS
LEN OG TRONDHJEM STIFT I NORGE

Den gamle, stråtækte Taastrup Præstegaard brændte i 1855, hvorefter den nuværende, gulkalkede blev bygget på samme sted. Kransen lagdes for at mindes, hvad taastrupforræderiet kom til at betyde af lidelse, tortur, undertrykkelse og hjernevask for de danskere, der i 1658 var så uheldige at bo øst for Øresund og Jylland - i det østlige Danmark eller Skånelandene (Halland, Bleking, Skåne). Og for de nordmænd, der blev udsat for samme terrorregime i Bahus Len, i Idre, Særna, Herjedal og Jemtland.

Teksterne på de tre udstillingsgardiner synes at stamme fra medarbejdere ved Kroppedal Museum, idet teksterne i det store og hele var identiske med dem, man finder på www.kroppedal.dk under menuen "Freden i Høje-Taastrup" 1658.

På en af udstillingsgardinerne omtales mindepladen i kirkegårdsmuren og det stikvåben, som taastruppræsterne gennem generationer har tilladt at hænge i kirkerummet og ikke har forvist til våbenhuset, se teksten her.

Hvis man besøger kroppedalmuseets internetsted, finder man iøvrigt dér en fin stregtegning af, hvordan man kan forestille sig, Taastrup Præstegaard tog sig ud i 1658 - set fra gårdspladsen.

Kilder til "forhandlingerne" 26. februar til 8. marts 1658, se her.

Om baggrunden for krigen ifølge kroppedalmuseet og udstillingsgardinerne, se her.

Om forhandlingerne i Taastrup Præstegaard og udviklingen frem til "københavnsfreden" 27. maj 1660, se kroppedalmuseets version her.

Afslutningsordene i dette afsnit lyder: "I aftalens paragraf 9 garantes indbyggerne i de afståede danske landsdele, at de må beholde deres gamle rettigheder og love, privilegier og friheder uantastede. Ikke desto mindre blev der senere iværksat en brutal forsvenskning af de erobrede landsdele. Der er stadig den dag i dag en politisk debat om paragraf 9, som især Skånelandsbevægelsen [link] hævder i folkeretslig forstand er juridisk bindende og i kraft.".

Den omtalte paragraf 9 i "roskildefreden" svarer i indhold til punkt 13 i "taastrupaftalen".

Kroppedaludstillerne prøver at tænke sig til nogle positive følger (en morale) af taastrup/roskilde-forræderiet, se forsøget her.

En af sentenserne lyder: "bedre at tabe med værdierne intakt end at vinde og tabe sin sjæl", hvormed det stærkt antydes, at "svenskerne" med deres "sejr" i 1658 samtidig mistede deres sjæl.

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple