SkanskDansk
Forord > Skåne i verden


Skåne i verden


På katastrofekurs

Fra istid til wienerkongres

For 10.000 år siden, dvs. kort efter den seneste af de mange istider i pleistocæn, skønnes Klodens samlede befolkning at have været ca. 8.000.000 individer (8 millioner).

Den gradvise oml�gning fra en j�ger/samler-tilv�relse til bofasthed, hvor f�den fortrinsvis blev skaffet via det begyndende landbrug og kv�ghold (geder og okser; senere svin og f�r), medf�rte i de f�lgende �rtusinder en kraftig �gning i antallet individer.

Nu skulle afkommet ikke l�ngere transporteres (p� kvinderyg) over st�rre afstande, hvilket havde v�ret en effektiv form for pr�vention, men kunne blotre sig i m�ngder n�r bostedet, hvilket straks blev udnyttet til opformering. Denne omstilling, som i fagsproget kaldes neolitisering, skulle vise sig at blive den afg�rende faktor, som f�rte frem til nutidens h�mnings- og gr�nsel�se overbefolkning p� Jorden.

Omkring �r 1000 f.Kr. var individernes antal derfor steget til ca. 50.000.000 (50 millioner). P� det tidspunkt var den �gyptiske storhedstid overst�et, hittiterriget opl�st i mindre perifere riger, assyrermagten i fremv�kst og Kina p� vej ud af forhistoriens t�ger, mens Sk�nelandene, Jylland og �erne var midt i bronzealder (helleristningstiden).

500 �r senere - p� perserrigets tid - var jordfolketallet fordoblet til sk�nsm�ssigt 100.000.000 (100 millioner) og 500 �r senere - i den romerske "guldalder" - igen fordoblet til 200.000.000 (200 millioner). Alt sammen i cirka-tal.

1000 �r herefter - p� Jellingestenens tid - var der f�jet endnu 100 millioner til, og 750 �r derefter (o. 1750) - i Holbergs alderdom - var tallet n�et op p� 800 millioner individer samlet p� Klodens jordareal.

Det "magiske" tal 1.000.000.000 (1 milliard) blev rundet omkring 1820 - fem �r efter Wienerkongressen og Sverrigs bes�ttelse af Norge.

Fra 2 til 8 milliarder

Godt 100 �r senere (1930) n�ede den accellererende katastrofes omfang 2 milliarder (2.000.000.000) af arten Homo insapiens, og siden er det g�et med diabolsk hastighed ned ad bakke med kun �n mulig f�lgevirkning: Klodens tiltagende udarmning og sluttelige ubeboelighed - i f�rste omgang is�r for de andre store "vildtlevende" pattedyrarter, men til slut ogs� for de hjerned�de insapiente selv, der i egen selvovervurdering kalder sig "verdens herrer".

3 milliarder blev "n�et" i 1960, 4 milliarder i 1974, 5 milliarder i 1988 og 6 milliarder i �ret 2000 - samme �r, hvor �resundsbroen blev indviet.

I de fyrre �r mellem 1959 og 1999 blev jordbefolkningens antal fordoblet fra 3 til 6 milliarder individer.

7 milliarder i 2012, og 8 milliarder n�s efter beregningerne i 2025, 9 milliarder i 2042 og 10 milliarder i 2055.

Mod 10 milliarder

En skematisk opstilling af "udviklingen" i tidsrummet mellem �r 8000 f.Kr. og �r 2055 e.Kr. ser s�ledes ud:

-8000:      8.000.000 individer
-1000:    50.000.000
-500:    100.000.000
100:     200.000.000
1000:    300.000.000
1750:    800.000.000
1820: 1.000.000.000
1930: 2.000.000.000
1960: 3.000.000.000
1974: 4.000.000.000
1988: 5.000.000.000
2000: 6.000.000.000 individer
2012: 7.000.000.000
2025: 8.000.000.000
2042: 9.000.000.000
2055: 10.000.000.000

Klokken tikker

Hvis man �nsker at "f�lge med" i det omtrentlige antal jordboere p� et hvilket som helst tidspunkt, kan dette ske ved klik p� f�lgende url-adresse:

http://www.census.gov/popclock/

4. august 2007 var tallet steget til 6.609.588.575 dyre-, plante- og massemordere (Homo insapiens insapiens). 12 m�neder derefter (august 2008) var der kommet ca. 100 millioner flere til af de insapiente dr�bere. Udtrykt i �jebliksbilleder ser stigningen s�ledes ud:

6.609.588.575 (4. august 2007 kl. 17.30)
6.614.651.767 (28. august 2007 kl. 17.13)
6.625.222.010 (17. oktober 2007 kl. 19.02)
6.634.503.734 (30. november 2007 kl. 17.21)
6.640.201.151 (27. december 2007 kl. 17.08)
6.644.433.967 (16. januar 2008 kl. 18.24)
6.649.032.870 (7. februar 2008 kl. 13.17)
6.665.718.381 (5. maj 2008 kl. 17.40)
6.672.278.333 (5. juni 2008 kl. 20.09)
6.720.020.462 (29. august 2008 kl. 16.58)
6.725.188.664 (22. september 2008 kl. 08.39)
6.732.183.482 (24. oktober 2008 kl. 08.58)
6.739.181.903 (25. november 2008 kl. 08.41)
6.743.334.087 (14. december 2008 kl. 08.46)
6.756.310.253 (26. januar 2009 kl. 08.48)
6.762.599.149 (24. februar 2009 kl. 08.57)
6.767.149.893 (17. marts 2009 kl. 08.42)
6.769.104.973 (26. marts 2009 kl. 09.07)
6.777.547.663 (4. maj 2009 kl. 08.41)
6.787.441.763 (30. september 2009 kl. 11.20)
6.793.997.599 (31. oktober 2009 kl. 11.22)
6.801.636.526 (6. december 2009 kl. 17.39)
6.817.882.931 (29. april 2010 kl. 22.12)
6.860.861.419 (7. august 2010 kl. 16.57)
6.866.872.650 (5. september 2010 kl. 13.06)
6.901.964.681 (24. februar 2011 kl. 14.16)
6.953.404.388 (4. august 2011 kl. 22.36)
6.965.436.464 (30. september 2011 kl. 22.12)
6.979.941.400 (8. decenber 2011 kl. 13.53)
7.057.664.265 (5. januar 2013 kl. 13.43)
7.085.505.375 (16. maj 2013 kl. 10.37)
7.103.462.721 (8. august 2013 kl. 18.56)
7.119.794.423 (24.oktober 2013 kl. 17.59)
7.167.566.310 (6. juni 2014 kl. 11.02)
7.199.876.512 (5. november 2014 kl. 21.15)
7.212.102.315 (2. januar 2015 kl. 14.39)
7.219.362.812 (5. februar 2015 kl. 20.24)

7.279.054.560 (14. oktober 2015 kl. 14.04)


Skåne: en del af Kloden

Hvis man s�tter Sk�nelandenes (Halland, Blegind/Blekinge, Sk�ne) nutidige befolkning til 1,5 millioner (1.500.000), svarer dette tal til, at der p� den runde jordklode hvert �r skal skaffes plads, mad, vand, forbrugsgoder, lebensraum, forureningsmidler, krigsmateriel, undertrykkelsesapparaturer, langtidsstr�lende massedr�bende G8-promoveret "atomaffald" osv. osv. til yderligere ca. 70 gange Sk�nelandenes nuv�rende samlede befolkning (de d�de er naturligvis modregnet i disse tal).

Og det f�lgende �r til yderligere 70 gange Sk�nelandenes nuv�rende indbyggertal, det n�stf�lgende �r p� tilsvarende m�de - og s� fremdeles.

Siden �bningen af �resundsbroen i �ret 2000 og frem 5. februar 2015 er belastningen af Jordens areal steget med mere end 500 gange Sk�nelandenes aktuelle befolkning p� 1.500.000. Eller en stigning fra 6.000.000.000 (6 milliarder) til 7.219.362.812 individer af den massemorderiske rovdyrart Homo insapiens insapiens, som nogle har valgt at kalde Homo tyrannicus.

At bilde sig ind at en s�dan massiv forureningskilde (7.219.362.812) ikke vil f� fatale og uoverskuelige f�lger for s�vel det svenskbesatte Sk�neland som det tyskstyrede (24/4-08 tillige statskuppede) vestlige Danmark er en afgrundsdyb t�belighed.

De professionelle, h�jt l�nnede, fedt pensionerede og ekstremt ansvarsl�se folke(for)f�rere, der g�r under betegnelsen "politikere" eller "religi�se ledere" (hvilket i denne sammenh�ng er omtrent det samme), er enten for indskr�nkede til at forst� katastrofens kolossale omfang eller - hvis de mod forventning skulle have en svag anelse om den - for uduelige til at tage passende og virksomme modforholdsregler.

Gennem de seneste 40 �r eller mere har disse d�genigte desuden gjort alt for, at befolknings-tsunamien kan spr�nge alle diger ved at nedbryde eller korrumpere talrige beskyttende "nationalgr�nser" med disses gr�nse- og personkontrol. De kalder dette deres kriminelle projekt for "globalisering" og siger (med sukkers�de, himmelvendte, men slet skjulte pengegridske miner), at denne er uafvendelig.

Sk�nelandenes, Danmarks, Europas, Jordens fremtid er imidlertid truet som ingensinde tidligere i historien. �rsagen kendes. Der kan s�ttes tal p�: 7.219.362.812 pr. 5. februar 2015.

Imens tomgangs-snakker de "religi�se" f�rerfigurer (politikerne) om kuldioxid-udslip p� meningsl�se "klimakonferencer" og flakser hvilel�st rundt fra lufthavn til lufthavn - hensat i en hallucinatorisk vrangforestilling om egen betydningsfuldhed og med et enormt br�ndstofsforbrug til f�lge, mens de vedvarende og beh�ndigt undg�r at forholde sig til, endsige gribe ind mod, den virkelige �rsag til Jordens ubeskrivelige og accellererende forarmelse.

Læs også her.
Og her.

Følg det videre forløb: http://www.census.gov/popclock/

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple