Sk├ąne i verden


P├ą katastrofekurs

Fra istid til wienerkongres

For 10.000 ├ąr siden, dvs. kort efter den seneste af de mange istider i pleistoc├Žn, sk├Şnnes Klodens samlede befolkning at have v├Žret ca. 8.000.000 individer (8 millioner).

Den gradvise oml´┐Żgning fra en j´┐Żger/samler-tilv´┐Żrelse til bofasthed, hvor f´┐Żden fortrinsvis blev skaffet via det begyndende landbrug og kv´┐Żghold (geder og okser; senere svin og f´┐Żr), medf´┐Żrte i de f´┐Żlgende ´┐Żrtusinder en kraftig ´┐Żgning i antallet individer.

Nu skulle afkommet ikke l´┐Żngere transporteres (p´┐Ż kvinderyg) over st´┐Żrre afstande, hvilket havde v´┐Żret en effektiv form for pr´┐Żvention, men kunne blotre sig i m´┐Żngder n´┐Żr bostedet, hvilket straks blev udnyttet til opformering. Denne omstilling, som i fagsproget kaldes neolitisering, skulle vise sig at blive den afg´┐Żrende faktor, som f´┐Żrte frem til nutidens h´┐Żmnings- og gr´┐Żnsel´┐Żse overbefolkning p´┐Ż Jorden.

Omkring ´┐Żr 1000 f.Kr. var individernes antal derfor steget til ca. 50.000.000 (50 millioner). P´┐Ż det tidspunkt var den ´┐Żgyptiske storhedstid overst´┐Żet, hittiterriget opl´┐Żst i mindre perifere riger, assyrermagten i fremv´┐Żkst og Kina p´┐Ż vej ud af forhistoriens t´┐Żger, mens Sk´┐Żnelandene, Jylland og ´┐Żerne var midt i bronzealder (helleristningstiden).

500 ´┐Żr senere - p´┐Ż perserrigets tid - var jordfolketallet fordoblet til sk´┐Żnsm´┐Żssigt 100.000.000 (100 millioner) og 500 ´┐Żr senere - i den romerske "guldalder" - igen fordoblet til 200.000.000 (200 millioner). Alt sammen i cirka-tal.

1000 ´┐Żr herefter - p´┐Ż Jellingestenens tid - var der f´┐Żjet endnu 100 millioner til, og 750 ´┐Żr derefter (o. 1750) - i Holbergs alderdom - var tallet n´┐Żet op p´┐Ż 800 millioner individer samlet p´┐Ż Klodens jordareal.

Det "magiske" tal 1.000.000.000 (1 milliard) blev rundet omkring 1820 - fem ´┐Żr efter Wienerkongressen og Sverrigs bes´┐Żttelse af Norge.

Fra 2 til 8 milliarder

Godt 100 ´┐Żr senere (1930) n´┐Żede den accellererende katastrofes omfang 2 milliarder (2.000.000.000) af arten Homo insapiens, og siden er det g´┐Żet med diabolsk hastighed ned ad bakke med kun ´┐Żn mulig f´┐Żlgevirkning: Klodens tiltagende udarmning og sluttelige ubeboelighed - i f´┐Żrste omgang is´┐Żr for de andre store "vildtlevende" pattedyrarter, men til slut ogs´┐Ż for de hjerned´┐Żde insapiente selv, der i egen selvovervurdering kalder sig "verdens herrer".

3 milliarder blev "n´┐Żet" i 1960, 4 milliarder i 1974, 5 milliarder i 1988 og 6 milliarder i ´┐Żret 2000 - samme ´┐Żr, hvor ´┐Żresundsbroen blev indviet.

I de fyrre ´┐Żr mellem 1959 og 1999 blev jordbefolkningens antal fordoblet fra 3 til 6 milliarder individer.

7 milliarder i 2012, og 8 milliarder n´┐Żs efter beregningerne i 2025, 9 milliarder i 2042 og 10 milliarder i 2055.

Mod 10 milliarder

En skematisk opstilling af "udviklingen" i tidsrummet mellem ´┐Żr 8000 f.Kr. og ´┐Żr 2055 e.Kr. ser s´┐Żledes ud:

-8000:      8.000.000 individer
-1000:    50.000.000
-500:    100.000.000
100:     200.000.000
1000:    300.000.000
1750:    800.000.000
1820: 1.000.000.000
1930: 2.000.000.000
1960: 3.000.000.000
1974: 4.000.000.000
1988: 5.000.000.000
2000: 6.000.000.000 individer
2012: 7.000.000.000
2025: 8.000.000.000
2042: 9.000.000.000
2055: 10.000.000.000

Klokken tikker

Hvis man ´┐Żnsker at "f´┐Żlge med" i det omtrentlige antal jordboere p´┐Ż et hvilket som helst tidspunkt, kan dette ske ved klik p´┐Ż f´┐Żlgende url-adresse:

http://www.census.gov/popclock/

4. august 2007 var tallet steget til 6.609.588.575 dyre-, plante- og massemordere (Homo insapiens insapiens). 12 m´┐Żneder derefter (august 2008) var der kommet ca. 100 millioner flere til af de insapiente dr´┐Żbere. Udtrykt i ´┐Żjebliksbilleder ser stigningen s´┐Żledes ud:

6.609.588.575 (4. august 2007 kl. 17.30)
6.614.651.767 (28. august 2007 kl. 17.13)
6.625.222.010 (17. oktober 2007 kl. 19.02)
6.634.503.734 (30. november 2007 kl. 17.21)
6.640.201.151 (27. december 2007 kl. 17.08)
6.644.433.967 (16. januar 2008 kl. 18.24)
6.649.032.870 (7. februar 2008 kl. 13.17)
6.665.718.381 (5. maj 2008 kl. 17.40)
6.672.278.333 (5. juni 2008 kl. 20.09)
6.720.020.462 (29. august 2008 kl. 16.58)
6.725.188.664 (22. september 2008 kl. 08.39)
6.732.183.482 (24. oktober 2008 kl. 08.58)
6.739.181.903 (25. november 2008 kl. 08.41)
6.743.334.087 (14. december 2008 kl. 08.46)
6.756.310.253 (26. januar 2009 kl. 08.48)
6.762.599.149 (24. februar 2009 kl. 08.57)
6.767.149.893 (17. marts 2009 kl. 08.42)
6.769.104.973 (26. marts 2009 kl. 09.07)
6.777.547.663 (4. maj 2009 kl. 08.41)
6.787.441.763 (30. september 2009 kl. 11.20)
6.793.997.599 (31. oktober 2009 kl. 11.22)
6.801.636.526 (6. december 2009 kl. 17.39)
6.817.882.931 (29. april 2010 kl. 22.12)
6.860.861.419 (7. august 2010 kl. 16.57)
6.866.872.650 (5. september 2010 kl. 13.06)
6.901.964.681 (24. februar 2011 kl. 14.16)
6.953.404.388 (4. august 2011 kl. 22.36)
6.965.436.464 (30. september 2011 kl. 22.12)
6.979.941.400 (8. decenber 2011 kl. 13.53)
7.057.664.265 (5. januar 2013 kl. 13.43)
7.085.505.375 (16. maj 2013 kl. 10.37)
7.103.462.721 (8. august 2013 kl. 18.56)
7.119.794.423 (24.oktober 2013 kl. 17.59)
7.167.566.310 (6. juni 2014 kl. 11.02)
7.199.876.512 (5. november 2014 kl. 21.15)
7.212.102.315 (2. januar 2015 kl. 14.39)
7.219.362.812 (5. februar 2015 kl. 20.24)

7.279.054.560 (14. oktober 2015 kl. 14.04)


Sk├ąne: en del af Kloden

Hvis man s´┐Żtter Sk´┐Żnelandenes (Halland, Blegind/Blekinge, Sk´┐Żne) nutidige befolkning til 1,5 millioner (1.500.000), svarer dette tal til, at der p´┐Ż den runde jordklode hvert ´┐Żr skal skaffes plads, mad, vand, forbrugsgoder, lebensraum, forureningsmidler, krigsmateriel, undertrykkelsesapparaturer, langtidsstr´┐Żlende massedr´┐Żbende G8-promoveret "atomaffald" osv. osv. til yderligere ca. 70 gange Sk´┐Żnelandenes nuv´┐Żrende samlede befolkning (de d´┐Żde er naturligvis modregnet i disse tal).

Og det f´┐Żlgende ´┐Żr til yderligere 70 gange Sk´┐Żnelandenes nuv´┐Żrende indbyggertal, det n´┐Żstf´┐Żlgende ´┐Żr p´┐Ż tilsvarende m´┐Żde - og s´┐Ż fremdeles.

Siden ´┐Żbningen af ´┐Żresundsbroen i ´┐Żret 2000 og frem 5. februar 2015 er belastningen af Jordens areal steget med mere end 500 gange Sk´┐Żnelandenes aktuelle befolkning p´┐Ż 1.500.000. Eller en stigning fra 6.000.000.000 (6 milliarder) til 7.219.362.812 individer af den massemorderiske rovdyrart Homo insapiens insapiens, som nogle har valgt at kalde Homo tyrannicus.

At bilde sig ind at en s´┐Żdan massiv forureningskilde (7.219.362.812) ikke vil f´┐Ż fatale og uoverskuelige f´┐Żlger for s´┐Żvel det svenskbesatte Sk´┐Żneland som det tyskstyrede (24/4-08 tillige statskuppede) vestlige Danmark er en afgrundsdyb t´┐Żbelighed.

De professionelle, h´┐Żjt l´┐Żnnede, fedt pensionerede og ekstremt ansvarsl´┐Żse folke(for)f´┐Żrere, der g´┐Żr under betegnelsen "politikere" eller "religi´┐Żse ledere" (hvilket i denne sammenh´┐Żng er omtrent det samme), er enten for indskr´┐Żnkede til at forst´┐Ż katastrofens kolossale omfang eller - hvis de mod forventning skulle have en svag anelse om den - for uduelige til at tage passende og virksomme modforholdsregler.

Gennem de seneste 40 ´┐Żr eller mere har disse d´┐Żgenigte desuden gjort alt for, at befolknings-tsunamien kan spr´┐Żnge alle diger ved at nedbryde eller korrumpere talrige beskyttende "nationalgr´┐Żnser" med disses gr´┐Żnse- og personkontrol. De kalder dette deres kriminelle projekt for "globalisering" og siger (med sukkers´┐Żde, himmelvendte, men slet skjulte pengegridske miner), at denne er uafvendelig.

Sk´┐Żnelandenes, Danmarks, Europas, Jordens fremtid er imidlertid truet som ingensinde tidligere i historien. ´┐Żrsagen kendes. Der kan s´┐Żttes tal p´┐Ż: 7.219.362.812 pr. 5. februar 2015.

Imens tomgangs-snakker de "religi´┐Żse" f´┐Żrerfigurer (politikerne) om kuldioxid-udslip p´┐Ż meningsl´┐Żse "klimakonferencer" og flakser hvilel´┐Żst rundt fra lufthavn til lufthavn - hensat i en hallucinatorisk vrangforestilling om egen betydningsfuldhed og med et enormt br´┐Żndstofsforbrug til f´┐Żlge, mens de vedvarende og beh´┐Żndigt undg´┐Żr at forholde sig til, endsige gribe ind mod, den virkelige ´┐Żrsag til Jordens ubeskrivelige og accellererende forarmelse.

L├Žs ogs├ą her.
Og her.

F├Şlg det videre forl├Şb: http://www.census.gov/popclock/