Skaanes Forliis


Danmarkshistorie 1735 (1856)

I året 1735 udgav Ludvig Holberg (1684-1754) tredje og sidste bind (tomus) i sin længe planlagte danmarkshistorie (Dannemarks Riges Historie). Alle tre bind genoptryktes i 1856.

Bind tre handler om tiåret før og efter de for Danmark så ødelæggende krigsår 1657-1660.

Teksten i tomus 3 fra 1856 er identisk med teksten i tomus 3 fra 1735 bortset fra nogle mindre rettelser, der er anført pertentligt på siderne 453-454 i 1856-udgaven under overskriften "Afvigende Læsemaader".

I denne Holbergs 274 år gamle danmarkshistorie finder man mange værdifulde oplysninger om og vurderinger af, hvad der egentlig skete, da Skånelandene på den tid mistede Danmark ("Skaanes Forliis", som det kaldes i teksten).

Da dette tredje bind sjældent omtales eller citeres, bringes her flere centrale afsnit fra Holbergs interessante tekst, som den foreligger i 1856-udgaven.

Tilstanden 1656, her.
Tilstanden 1657, her.
Krigserklæringen 1657, her.
Tanker om krigserklæringen, her.