SkanskDansk
Forord > Småland > Geografi


Geografi


Småland ligger nord for Skåne og Bleking (Blekinge). Den aflange ø Øland (Öland) hører egentlig til Småland, men regnes ofte for et særligt landskab.

Småland har 715.000 indbyggere fordelt på 29.330 kvadratkilometer.

Landkort, der giver et første overblik over, hvor Småland er placeret, og om størrelsen i forhold til de tilgrænsende lande - Bleking, Skåne, Halland, Vestergylland (Västergötland)-, se her.

Et andet oversigtskort findes her, hvorpå man får et godt overblik over hele området fra Skånes sydkyst til Vermland (Värmland) i nord - med hovedvejene angivet. Læg iøvrigt mærke til, at Sjælland er blevet bortraderet.

Det kan være lidt svært som ikke-smålænding at holde rede på, hvor de forskellige smålandske byer er placeret. Et meget godt kort til at orientere sig med kan ses her., hvor de større søer og vandløb tillige er aftegnet.

Et "kunstnerisk" kort findes her, hvorpå de to store sydsmålandske søer Bolmen og Åsnen er angivet. De store floder/åer i Halland og Bleking (Blekinge) har alle deres udspring dybt inde i Småland (Vestergylland). Det samme gælder Skånes største vandløb, Helge Å, der har udløb ved Åhus (ar-os = "åens munding") i det østlige Skåne.

Kort med Smålands største søer, se her. Navne: Bolmen, Vidöstern, Åsnen, Helgasjön, Solgen, Vättern (Vettern), Sommen (Østergylland-Östergötland).

De, der har holdt sommerferie i Småland, kan undertiden berette om, at "det regnede hele tiden". Denne våde oplevelse kan skyldes, at der har været tale om en af de regnfulde somre, der af og til rammer Danmark og tilgrænsende egne - altså også Småland.

Det våde vejr kan nu også delvist være forårsaget af, at det smålandske højland som en anden "bjergkæde" fanger regnen, når skyerne fra vest driver mod øst. Derfor regner det generelt betydeligt mere i Småland end i f.eks. Halland.

Til gengæld har det så "regnet færdigt", når skyerne når frem til Smålands østkyst, hvorefter de i mange tilfælde opløses i solskin. Dette kommer den aflange ø Øland til gode, der som følge af disse meteorologiske forhold er et af de mest solbeskinnede og tørre områder i Skandinavien med en flora, der for visse arters vedkommende er centraleuropæisk. Øland er et eldorado for botanikinteresserede.

 


Statskuppet i Danmark 24. april 2008

Læs videre her og her.

Fra Hiroshima til Fukushima, her.

Om navngivningen af en færge mellem Bornholm og Skåne, her.

EUizmens diktatur, her.

Statskupmagere, her, her.

Skamløse megakriminelle, her.

Malmø: En by i opløsning:
diagnose 2012, her,
diagnose 2010, her.

Om de europafremmede Eu-importerede "nyeuropæere", her.

Skånsk sprog, her.

Skåneflag og fodbold, her.

Powered by CMSimple