Villand/Lister


Villand er navnet på det østligste af de 23 skånske herreder.

Forleddet i Villand, altså vil-, er en assimileret form af "væt" med betydningen "våd, vandrig". Villand betyder derfor "det våde land", "landet med de mange søer og vandløb". Dette er en meget præcis beskrivelse af dette store herred mellem Helge Å i vest og Mørum Å i øst.

Bleking (Bleging, Blegind, Blekinge) har sin vestgrænse ved Mørum Å (Mörrum).

Se kort her over de danske herreder i Skåne før år 1600.

Læs endvidere artikelen om Villand under Historie.